• ĐINH CÔNG NGHIỆP N21, N19, N17, N15
  • Giá: Liên hệ
  • CÔNG DỤNG : DÙNG CHO BẮN KHUNG GHẾ SOFA

ĐINH N21= 4,5P 

ĐINH N19 = 4P

ĐINH N17 = 3,5P

ĐINH N15 = 3P

CHAT VỚI CHÚNG TÔI